Belysning til forkultivering – slik fungerer det

Belysning vid förodling - så funkar det

Er det vanskelig å velge vekstbelysning til forkultivering av frø? Terminologien kan fort bli kronglete, og det kan være vanskelig vite hva som er viktig ved valg av belysning. Vi forklarer hvordan det fungerer.

Ekstra lys til forkultiveringen

  1. Bruk energieffektive LED-lys.
  2. Velg hvitt lys.
  3. Mikromolverdi eller lysstyrke er de beste måleverdiene for lampen.
  4. Lyset bør være tent i 16 timer i døgnet om vinteren.
  5. Plasser belysningen 30–40 cm over plantene.

Fotosyntesen til plantene avhenger av lys. Når du forkultiverer frø innendørs om vinteren, er ikke det svake lyset i vinduskarmen tilstrekkelig for å skape en energigivende fotosyntese. Derfor må du støtte dyrkingen med ekstra lys.

Når du er på leting etter vekstbelysning, kommer du til å støte på ulike termer og enheter. Noen av disse er det viktig å ta hensyn til, mens andre er mindre viktige og noen er helt uvesentlige. La oss ta en titt på hva som pleier å dukke opp og – fremfor alt – samle det som er viktig å tenke på når du skal velge belysning til såingen din.

Sollys og opplevelsen av farge

Lyset fra solen består av bølger som inneholder ulike bølgelengder. Når vi oppgir verdier for bølgelengdene, brukes enheten nanometer (nm). Synlig lys, altså lys som øyet vårt kan oppfatte, ligger på mellom ca. 400 og 700 nm. Lyset som plantene bruker til fotosyntesen, ligger i det samme intervallet og kalles da for fotosyntetisk lys.

De ulike bølgelengdene har forskjellige farger. Eller rettere sagt – de kan skape opplevelsen av farger. Når solen skinner på himmelen, ser vi ingen farge på lyset. Det kombinerte lysspekteret fra solen er hvitt for vårt øye, men inneholder egentlig alle regnbuens farger. Vi oppfatter fargene først når lyset treffer et objekt som absorberer visse bølgelengder og reflekterer andre. Bølgelengdene som reflekteres, er synlige for øyet og skaper oppfattelsen av farge.

Derfor er bladene grønne
De blå og røde bølgelengdene fra solen er mest anvendelige for fotosyntesen i planten. Derfor absorberes de av bladene til plantene, mens de grønne og gule bølgelengdene reflekteres. For oss skaper det reflekterte lyset opplevelsen av at bladene hovedsakelig er grønne og gule.

HVILKEN LYSFARGE SKAL JEG VELGE?
Til hobbydyrking er det enklest og smartest å velge belysning med hvitt lys som, i likhet med lyset fra solen, inneholder hele fargespekteret. Fra det hvite lyset kan plantene velge å absorbere bølgelengdene som er mest effektive for fotosyntesen.

Varmt eller kaldt hvitt lys?

Når du har bestemt deg for å kjøpe et hvitt lys til plantene dine, kan det neste spørsmålet være om du skal velge et varmt eller kaldt lys. Enheten som benyttes er kelvin (K), som også kalles fargetemperatur. Når solen står opp om morgenen, eksponeres vi for en varm fargetemperatur på ca. 2500 kelvin. På skyfrie sommerdager stiger den til kalde farger på 7000–10 000 kelvin, for å deretter synke til et varmt lys igjen når solen går ned. Plantene utvikler seg best hvis ekstrabelysningen likner det naturlige lyset så mye som mulig – som en tommelfingerregel kan du velge et lys på mellom 3000 og 7000 kelvin.

HVILKEN FARGETEMPERATUR SKAL JEG VELGE?
Plantene er fornøyde så lenge fargetemperaturen likner på dagslys og dermed ligger på mellom 3000 og 7000 kelvin. For din egen trivsel er et varmere lys å foretrekke. Rundt 4000 kelvin er en fin fargetemperatur både for deg og plantene. Hvis du dyrker i et rom du ikke oppholder deg i, kan lyset være kaldere.

Lumen og lux

Lumen er en måleenhet som angir den totale mengden synlig lys som avgis fra en lampe. Kan også kalles lysmengde. Lux henger sammen med lumen og angir hvor mye synlig lys som treffer et bestemt område.

Lumen og Lux har ingen betydning når du skal velge vekstbelysning.

Watt og sparepærer

Watt, W, sier noe om hvor effektiv lampen er. Jo høyere watt, desto større energiforbruk. Den vanlige glødelampen er på vei ut fordi den sluker altfor mye energi. I dag bruker vi energieffektive LED-lamper i stedet.

HVOR MANGE WATT BØR VEKSTBELYSNINGEN HA?
Med vanlige glødelamper i et lysstoffrør kreves det mellom 100 og 200 W/m² til forkultivering. Med LED-belysning holder det med 30 W/m².

Mikromol og lysstyrke

Enheten mikromol, µmol, ble lenge brukt av profesjonelle plantedyrkere. Med tiden har mikromol også blitt en del av ordforrådet til hobbydyrkere, fordi det er den beste måleenheten for hvor godt en lysskala stimulerer fotosyntesen hos planter.

Når mikromol oppgis, brukes forkortelsen PPF (Photosynthetic Photon Flux). På norsk kan vi bruke ordet lysstyrke.

PPF/lysstyrken angis i mikromol og er en samlet verdi for hvor mye fotosyntetisk lys som treffer en overflate på én kvadratmeter i ett sekund.

Som hobbydyrker trenger du ikke gjøre noen matematiske beregner på dette for å kjøpe en lampe, du kan heller følge anbefalingene for ulike typer dyrking.

HVILKEN MIKROMOLVERDI BØR VEKSTLYSET HA?
En lampe som er beregnet på å gi lys til frøsåing, stiklinger og småplanter, skal være tent i ca. 16 timer i døgnet i de første månedene av året. Denne typen vekstbelysning bør ha en mikromolverdi på mellom 100 og 200 µmol/s.

Hvile er viktig for plantene

Når du dyrker med belysning, er det viktig å slå av lampen og gi plantene døgnhvile. Ved forkultivering kan du la lampen være tent i 16 timer i døgnet, gjerne i den samme perioden hver dag. Deretter slår du den av. Bruk gjerne en timer.

Hvis du forkultiverer i et lyst vindu, kan du redusere antallet timer med ekstrabelysning når det naturlige lyset blir sterkere fra og med mars. Vekstbelysningen fungerer da som et komplement til det naturlige lyset.

Hvor stor avstand skal det være mellom såjord og vekstlys?

Lyset skal være så nærme frøplantene som mulig, men uten å risikere at plantene svir seg. Avhengig av lysstyrken på lampen skal den settes med mellom 10 og 40 cm avstand til toppen av bladene. Hev belysningen etter hvert som plantene vokser.

Prøv deg frem og bli din egen ekspert

En fantastisk morsom og stimulerende side av dyrkningen er at du kan lære deg noe nytt hele tiden. Kunnskap og veiledning er viktig, særlig når du er nybegynner. Likevel kan du også prøve deg frem og lære av både mot- og medgang. Her har vi sett på belysningen, men dyrkingen din påvirkes også av mange andre faktorer som varme, kulde, vann og næring. Følg med på såingene dine hver dag og ta lærdom av hvordan de oppfører seg.

Kompakte, friskt grønne og stødige frøplanter er et godt tegn på at de har det bra – man ser det på dem. Du kan føle deg trygg på at de får tilstrekkelig med lys, varme og vann.

Tynne, bleke og hengslete småplanter er et tegn på at noe er galt. Som dyrker kan du da vurdere balansen mellom lys, varme og vann.

Vi hjelper deg gjerne på veien mot å lære deg mer om frødyrking. I kategorien Om forkultivering på Jordnært finner du mye håndfast informasjon og inspirerende tips.

Lykke til med såingen!

Du trenger kanskje også..

Til handlekurven

Vi åpner snart på ordentlig!

På nyåret vil nettbutikken åpnes for fullt. I mellomtiden kan du gjerne melde deg på vårt nyhetsbrev for gode tilbud.